.
Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego WWW.uhalinkiwyrobytradycyjne.pl jest:

,,U Halinki” wyroby tradycyjne z Podlasia J.Falkowski, B.Siemionkowicz S.C

zwani w części dalszej regulaminu sprzedawcami, prowadzącymi działalność gospodarczą NIP:5423260685, REGON:365358397.

Kontakt telefoniczny: 696 669 166, 696 865 033 oraz 781 633 300, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@uhalinkiwyrobytradycyjne.pl
.

§1 – INFORMACJE OGÓLNE
.
Niniejszy regulamin określa warunki jak i zasady sprzedaży oraz dostaw wyrobów wędliniarskich zakupionych w sklepie internetowym uhalinkiwyrobytradycyjne.pl.
Regulamin ten stanowi równocześnie integralną cześć umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Zawarcie umowy następuje w momencie dodania wybranych towarów do koszyka, wypełnieniu formularza rejestrowego czy złożenie zamówienia.
Warunkiem dokonania rejestracji w serwisie a zarazem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta.
Przedstawione ceny w sklepie internetowym uhalinkiwyrobytradycyjne.pl wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto - zawierającymi podatek VAT.
Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów transportu oraz opakowania izotermicznego, natomiast cena wysyłki przedstawiona podczas składania zamówienia zawiera koszty pakowania (opakowanie izotermiczne). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic wagowych a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając najbardziej zbliżoną wagę do wagi z zamówienia.
.
§2 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
.
W celu dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym uhalinkiwyrobytradycyjne.pl, należy dokonać odpowiedniego wyboru z oferty, wybierając dany produkt podając odpowiednią wagę, oraz umieszczenie go w koszyku. Następnie należy dokonać rejestracji. Rejestracja polega na podaniu szczegółowych danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towarów, takich jak. Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki (jeżeli jest inny), kontakt e-mailowy i telefoniczny.
Wszystkie dane podane przez klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizowania odpowiednio składanych zamówień przez sprzedawcę, natomiast adres poczty elektronicznej może służyć również w celu przysłania informacji handlowych dotyczących produktów ,,U Halinki” wyroby tradycyjne z Podlasia oraz promocji sklepu internetowego uhalinkiwyrobytradycyjne.pl. Ponadto, każdy klient podający swoje dane podczas rejestracji ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich modyfikacji a zarazem może zażądać usunięcia danych.
Dane osobowe klientów nie są przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą bądź na życzenie klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, realizacja następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. Sklep internetowy uhalinkiwyrobytradycyjne.pl daje możliwość wysyłki po uprzednim uzgodnieniu przez strony. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W razie wystąpienia braku zamówionego towaru w momencie złożenia zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego – proponując mu towar równoważny w podobnej cenie lub po uzgodnieniu z kupującym zostanie ustalony inny termin realizacji zamówienia. W chwili wystąpienia braku danego asortymentu kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia a zarazem odstąpienia od umowy.
.
§3 – PŁATNOŚCI
.
Klient dokonuje płatności na konto firmowe po wcześniejszym ustaleniu kwoty z uwzględnieniem dokładnej wagi zamówionego towaru oraz z uwzględnieniem kosztów dostawy.
.
§4 – WYSYŁKA TOWARU
.
Towar zakupiony w sklepie internetowym jest wysyłany na chwilę obecną tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej w specjalnie przygotowanych do tego celu opakowaniach izotermicznych. W celu zachowania odpowiedniego wyglądu estetycznego oraz odpowiedniej jakości zwiększając zarazem bezpieczeństwo podczas transportu. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru. Całkowite przygotowanie towaru do wysyłki, odpowiednie zapakowanie, następuje bezpośrednio w producenta wyrobów.
.
§5 – REKLAMACJE
.

Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się iż towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich niezbędnych danych takich jak: numer zamówienia, data zakupu.
W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną.
.
§6 – POZOSTAŁE INFORMACJE.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu czyli od dnia: 12.10.2016r.
"U Halinki” wyroby tradycyjne z Podlasia zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję Regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.
W chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia że dane podane przez kupującego są nieprawdziwe, bądź niekompletne oraz uniemożliwiające odpowiednią realizację zamówienia, sprzedawca ma pełne prawo do wstrzymania zamówienia oraz natychmiastowego zablokowania konta kupującego. Za wszelkie komentarze pojawiające się na stronie internetowej sklepu WWW.uhalinkiwyrobytradycyjne.pl, sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
.
.